นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาการปรับแก้รูปแบบและงวดงานการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัด