นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลาง