นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา