วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ส.ค. 60
09:30
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีดีเด่น งาน "วันสตรีไทย" ประจำปีพุทธศักราช 2560
-
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 02-6427770
2 ส.ค. 60
00:00
ไปราชการกรุงเทพ ฯ
-
- -
3 ส.ค. 60 - 4 ส.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติ
-
อาคารรัฐสภา 2 กทม. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 02-8319166
5 ส.ค. 60
16:00
ประธานในพิธีแถลงข่าว "เสน่ห์สีสันโคมไฟบาติกแห่งอันดามัน : Phangnga Lantern Festival 2017"
-
ณ บ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา 076-450912-3
6 ส.ค. 60
09:50
ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัด พิธีมุทิตาสักการะพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา
-
ณ วัดนิคมสโมสร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง สนง.พระพุทธศาสนา จ.พังงา 076-413910
7 ส.ค. 60 - 9 ส.ค. 60
09:00
ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
-
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 IMPACT FORUM เมืองทองธานี สำนักงาน ก.พ.ร. 02-3569999 ต่อ 8921 8984
10 ส.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ครั้งที่ 3/2560
-
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานฯ อ่าวพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา อุทยานฯ อ่าวพังงา /ทสจ.พังงา 076-481033
10 ส.ค. 60
15:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.พังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน พังงา สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.พังงา 076-411849
11 ส.ค. 60
17:30
ประธานพิธีเปิดงาน "เสน่ห์สีสัน โคมไฟบาติกแห่งอันดามัน : Phangnga Lantem Festival 2017"
-
ณ บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา 076-450912-3
11 ส.ค. 60
09:00
ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2560
-
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.ตะกั่วป่า สนง.พมจ.พังงา 076-412179
12 ส.ค. 60
07:00
ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/481448
12 ส.ค. 60
08:00
ประธานในพิธีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณสวนสาธารณะหัวเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา สนจ.อำนวยการ/481448
12 ส.ค. 60
09:00
ประธานในพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/481448
12 ส.ค. 60
19:19
ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/481448
14 ส.ค. 60
12:30
ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 และเป็นผู้แทนรับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ
-
ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ/ 02-2459083
15 ส.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
16 ส.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี สำนักงบประมาณ 02-2652225
17 ส.ค. 60
16:00
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม จ.พังงา 076-481426
17 ส.ค. 60
14:30
ประธานการจัดกิจกรรมวัน "ชาวพังงารวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
-
ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พังงา 076-460607
18 ส.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ส.ค. 60
10:00
ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนจ.(กลุ่มงานดำรงธรรม)/076 - 481426
2 ส.ค. 60
10:30
ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การทำประมงโดยผิดกฎหมาย และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา กอ.รมน.พง./076 - 481522
2 ส.ค. 60
10:00
พลตรี เรวัตร พิชิตโชคอนันต์ ตำแหน่ง ผช.ผอ.ศปป.3 และคณะ เข้าพบ
-
ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา กอ.รมน.พง./076 - 481522
3 ส.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
4 ส.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
5 ส.ค. 60 - 6 ส.ค. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
7 ส.ค. 60 - 9 ส.ค. 60
08:30
ร่วมการประชุมสภาสีเขียวภายใต้แผนงาน IMT - GT ครั้งที่ 2 (GCM) และการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเรื่องเมืองสีเขียว ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
-
โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการฯ/02 - 2241843
10 ส.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ฯ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ(.(ยุทธศาสตร์)/076 - 481422
10 ส.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
10 ส.ค. 60
15:00
ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา สนจ.(กลุ่มงานดำรงธรรม)/076 - 481426
11 ส.ค. 60
14:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
11 ส.ค. 60
17:30
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "เสน่ห์สีสัน โคมไฟบาติกแห่งอันดามัน : Phangnga Lantem Festival 2017"
-
บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912-3
12 ส.ค. 60
07:50
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวยเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณสวนสาธารณะหัวเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
12 ส.ค. 60
08:30
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ. (อก.)/076-481424
12 ส.ค. 60
18:00
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ. (อก.)/076-481424
15 ส.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
16 ส.ค. 60
07:30
ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 15
-
ลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัด/076 - 481725
16 ส.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ปกครอง/ 076 - 481455
16 ส.ค. 60
11:00
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
-
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.(กลุ่มงานดำรงธรรม)/076 - 481426
16 ส.ค. 60
13:00
ร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.พมจ/076 - 412179
17 ส.ค. 60
09:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
17 ส.ค. 60
11:00
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา อำเภอตะกั่วป่า ประจำปี 2560
-
สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า/076 - 421123
17 ส.ค. 60
16:00
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กลุ่มงานดำรงธรรม)/076 - 481426
18 ส.ค. 60
09:00
ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 3
-
โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 /092 - 979 5817
 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ส.ค. 60
10:00
ประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเทศกาลชมโคมไฟ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังวัดพังงา/076-450912
1 ส.ค. 60
13:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
1 ส.ค. 60
09:30
ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสตรีไทยจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน สนง.พัฒนาชุมชน/076-481458
1 ส.ค. 60
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการซ่อมบำรุงและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งบ้านปากเกาะ
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา หน่วยควบคุมโครงการซ่อมบำรุงและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งบ้านปากเกาะ/081-9860412
2 ส.ค. 60
10:00
บรรยายให้ความรู้ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา"
-
โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481435
2 ส.ค. 60
11:00
ประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา"
-
โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา/076-481435
2 ส.ค. 60
08:30
ประธานการประชุมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหรา หมู่ที่ 6 ต.นบปริง
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.โยธาฯ/076-460625
2 ส.ค. 60
15:00
กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองจ้านเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนในพิธีลงนามแสดงเจตจำนงในการสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดพังงา ราชอาณาจักรไทย
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ.(อำนวยการ)/076-481424
3 ส.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
4 ส.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
7 ส.ค. 60 - 11 ส.ค. 60
00:00
ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน/02-5471771
13 ส.ค. 60
13:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
-
เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สนง.พช./076-481459
15 ส.ค. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ห้องประชุมเล็ก) สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด / 076-412338
15 ส.ค. 60
10:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครั้งที่ 6/2560
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ.(ยุทธศาสตร์) /076-481422
16 ส.ค. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 15
-
ลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัด/076 - 481725
16 ส.ค. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) สนง.พัฒนาชุมชน/076-481458
16 ส.ค. 60
13:30
ประธานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่
-
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา สนง.คลังจังหวัด/076-481475
17 ส.ค. 60
11:00
ประธานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่
-
ที่ว่าการอำเภอทับปุด สนง.คลังจังหวัด/076-481475
17 ส.ค. 60
08:39
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
-
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.สรรพากรพื้นที่พังงา/076-460767
17 ส.ค. 60
14:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นระดับจังหวัด
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
17 ส.ค. 60
16:00
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม จ.พังงา 076-481426
18 ส.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
2 ส.ค. 60
00:00
- ลาพักผ่อน
-
- -
3 ส.ค. 60
00:00
- ลาพักผ่อน
-
- -
4 ส.ค. 60
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
5 ส.ค. 60
16:00
- ร่วมเป็นเกียรติพิธีแถลงข่าว โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา (กิจกรรมเทศกาลชมโคมไฟ)
-
บ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พง./0 7645 0912-3
6 ส.ค. 60
07:30
- ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ ชวนปั่น เที่ยวเมืองพังงา"
-
ถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912-3
7 ส.ค. 60
08:15
ร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติฯ งานครบรอบวันรพี ประจำปี 2560
-
ศาลจังหวัดพังงา ศาลจังหวัดพังงา/0 7648 1804 ต่อ 0 , 101
7 ส.ค. 60
13:00
ประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินจังหวัดพังงา
-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บ้านบางสัก ม.8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า สนง.ทสจ.จ.พง./0-7648-1033 ต่อ 601
8 ส.ค. 60
10:00
- ตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การขอต่ออายุประกอบธุรกิจโรงแรม
-
โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 6 แห่ง ที่ทำการปกครองจังหวัด/076-481455
8 ส.ค. 60
14:30
- ประธานประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
8 ส.ค. 60
09:00
- ประธานพิธีเปิดการอบรมความรู้ด้านสมุนไพร ในโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
-
โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย/02-5921999 ต่อ 0
9 ส.ค. 60
08:30
- ประธานในพิธีเปิด โครงการ หยุดชน ! Stop the Crash และกิจกรรม Clean up my home town ครั้งที่ 8
-
ณ บริเวณพิธี เรือ ต.813 บ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912
9 ส.ค. 60
10:30
- ประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2017
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912
9 ส.ค. 60
10:00
- ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัด/076-411328
10 ส.ค. 60
08:30
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 43 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา/076-360639
10 ส.ค. 60
15:00
- ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/076-481426
11 ส.ค. 60
09:30
- ประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาการเยียวยาความเสียหายของผู้รับสัมปทานเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อบจ.พังงา/481484
11 ส.ค. 60
17:30
- ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "เสน่ห์สีสัน โคมไฟบาติกแห่งอันดามัน : Phangnga Lantem Festival 2017"
-
บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา/076-450912-3
12 ส.ค. 60
06:30
- ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/481448
12 ส.ค. 60
07:50
- ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณสวนสาธารณะหัวเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
12 ส.ค. 60
08:30
- ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
12 ส.ค. 60
18:00
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา. 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
15 ส.ค. 60
10:30
- ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
-
พื้นที่โครงการ "ภูวารี ปาร์ค วิลล์" ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า สนง.ที่ดิน/481471 ต่อ 105
16 ส.ค. 60
07:00
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 15
-
ลานอเนกประสงค์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/481725 ต่อ 303
16 ส.ค. 60
09:30
- ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
16 ส.ค. 60
13:30
- ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะขาว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
16 ส.ค. 60
14:30
- ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพังงา" ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
17 ส.ค. 60
08:39
- ร่วมเป็นเกียรติพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
-
บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.สรรพากรพื้นที่พังงา/460767
17 ส.ค. 60
16:00
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/481426
17 ส.ค. 60
09:00
- ร่วมในการรับบริจาคโลหิตตามโครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-
บริษัทยูไนเต็ด ภูเก็ตคอมเมอร์เชียล จำกัด (สาขาตะกั่วป่า) อำเภอตะกั่วป่า สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
18 ส.ค. 60
11:00
- ประธานประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสนง.ที่ดินจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
18 ส.ค. 60
14:30
- ประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมภูงา โรงแรมภูงา สนง.พัฒนาสังคมฯ/076-412179
26 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60
00:00
- เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 ส.ค. 60 - 2 ส.ค. 60
08:00
ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปีระดับภาคใต้
-
โรงแรม ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้/074-312702
3 ส.ค. 60 - 4 ส.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติ
-
อาคารรัฐสภา 2 กทม. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 02-8319166
7 ส.ค. 60 - 9 ส.ค. 60
08:00
ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
-
ห้องแซฟไฟร์ 204-205 IMPACT FORUM เมืองทองธานี สำนักงาน ก.พ.ร. 02-3569999 ต่อ 8921 8984
10 ส.ค. 60
15:00
ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/076-481426
11 ส.ค. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
12 ส.ค. 60
07:50
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวยเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณสวนสาธารณะหัวเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
12 ส.ค. 60
08:30
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
12 ส.ค. 60
18:00
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/076-481424
12 ส.ค. 60
06:30
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
-
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) สนจ.อำนวยการ/481448
13 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
15 ส.ค. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ห้องประชุมเล็ก) สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด / 076-412338
15 ส.ค. 60
10:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)/076-212222
16 ส.ค. 60
07:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 15
-
ลานอเนกประสงค์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา/481725 ต่อ 303
17 ส.ค. 60
14:30
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นระดับจังหวัด
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
17 ส.ค. 60
16:00
ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ดำรงธรรม จ.พังงา 076-481426
17 ส.ค. 60
08:39
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
-
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนง.สรรพากรพื้นที่พังงา/076-460767
17 ส.ค. 60
11:00
ร่วมติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ ในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่
-
ที่ว่าการอำเภอทับปุด สนง.คลังจังหวัด/076-481475
18 ส.ค. 60 - 19 ส.ค. 60
09:00
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
-
โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต สนจ.(ยุทธศาสตร์)/076-481422