วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.พ. 60
10:00
ประธานการประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ปกครองจังหวัด 076-481455
2 ก.พ. 60
09:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม สนง.ที่ดิน จ.พังงา สนง.ที่ดิน จ.พังงา 076-481471
2 ก.พ. 60
13:00
ประธานประชุมการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครอง จ.พังงา 076-481430
2 ก.พ. 60
15:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน พัฒนาตนตามรอยพ่อ
-
ณ สนามหน้า อบต.มะรุ่ย อ.ทับปุด อบต.มะรุ่ย 076-599760
3 ก.พ. 60
16:00
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์"
-
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา สนง.กกท.พังงา 076-460503
3 ก.พ. 60
10:00
ประธานการแถลงข่าวการจัดงาน "14 กุมภา วิวาห์กลางใจพญานาค @พังงา"
-
ณ รร.ปาล์มฮิลล์ รีสอร์ทอ.เมืองพังงา สนง.ปชส.จ.พังงา 076-481456
4 ก.พ. 60
18:00
ประธานในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์"
-
ณ ศูนย์วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณี แห่งอันดามัน อ.เมืองพังงา สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา 076-460503
5 ก.พ. 60
09:00
ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาพังงาเมืองแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
-
ณ ห้องประชุมโรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด สนง.พัฒนาชุมชน จ.พังงา 076-481458
6 ก.พ. 60
09:00
ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของ กอ.รมน.
-
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. สนย.กอ.รมน. 02-2412349
7 ก.พ. 60
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"
-
ณ โรงเรียนคุระบุรี อ.คุระบุรี ปกครองจังหวัด 076-4814555
7 ก.พ. 60
13:00
ประธานการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
-
ณ รร.เดอะแซนด์ เขาหลัก บายกะตะธานี อ.ตะกั่วป่า ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 076-450913
7 ก.พ. 60
15:00
ร่วมประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.จ.พังงา กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
8 ก.พ. 60
07:30
ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ 2560
-
ณ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทพังงา สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทพังงา 076-413986
8 ก.พ. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพังงา ศึกษาธิการ จ.พังงา 076-412529
8 ก.พ. 60
19:00
ประธานพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงาประจำปี 2560
-
ณ บริเวณเวทีกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนง.จ.076-481424
9 ก.พ. 60
10:00
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการภายใต้กรอบการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.จ.พง. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
9 ก.พ. 60
13:30
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สนง.จ.พง. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 076-481437
10 ก.พ. 60
09:00
ประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
-
ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) บก.อส.จ.พง. 076-481430
10 ก.พ. 60
18:00
ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่า ประจำปี 2560
-
ณ บริเวณถนนอุดมธารา ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า สนง.ทม.ตะกั่วป่า 076-424524
11 ก.พ. 60
07:00
ประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา สนง.พระพุทธศาสนา จ.พังงา 076-413910
11 ก.พ. 60
10:30
ร่วมพิธีส่งมอบงานซ่อมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเกาะหมากน้อย และกล่าวต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
-
ณ รร.เกาะหมากน้อย อ.เมืองพังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
11 ก.พ. 60
16:00
ประธานในแห่พระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
-
ณ วัดพระธาตุคีรีเขต อ.ตะกั่วป่า สนง.ทม.ตะกั่วป่า 076-424524
13 ก.พ. 60
08:30
ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
-
ณ รร.รามาการ์เด้นส์ กทม. กระทรวงมหาดไทย 02-2219200
14 ก.พ. 60
08:30
ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
-
ณ รร.รามาการ์เด้นส์ กทม. กระทรวงมหาดไทย 02-2219200
15 ก.พ. 60
08:30
ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
-
ณ รร.รามาการ์เด้นส์ กทม. กระทรวงมหาดไทย 02-2219200
16 ก.พ. 60
09:00
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 076-481422
16 ก.พ. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข จ.พังงา
-
ณ ห้องประชุมตาปู รร.ภูงา อ.เมืองพังงา สนง.สาธารณสุข จ.พังงา
17 ก.พ. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดคอนเสิร์ต "พี่ร้องให้น้องได้เรียน"
-
ณ ร้านที่นี่พังงา ถ้ำรถลอดหลังสวนสมเด็จฯ ศึกษาธิการ จ.พังงา 076-412529
17 ก.พ. 60
19:30
ประธานงานเลี้ยงรับรอง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2559
-
ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
17 ก.พ. 60
23:00
ประธานการออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ จังหวัดพังงา งานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ปกครองจังหวัด 076-481455
19 ก.พ. 60
10:30
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-
ณ อบต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 02-8319157
20 ก.พ. 60
13:30
ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-
ณ ห้องสุพรรณิการ์ รร.วังสวนสุนันทา กทม. สำนักงานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 02-9500099
21 ก.พ. 60
10:00
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ณ โรงเรียนบ้านช่องหลาด ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว ปกครองจังหวัด 076-481455
22 ก.พ. 60
08:00
ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ 2560
-
ณ ร้านที่นี่พังงา ถ้ำรถลอดหลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.พานิชย์ จ.พังงา 076-481741
22 ก.พ. 60
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 3
-
ณ ห้องประชุมเต่าทอง รร.บ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด สนง.จ.พังงา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 076-481437
22 ก.พ. 60
15:30
ประธานการประชุม ก.จ.จ. ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุม อบจ.พังงา (ห้องเล็ก) สนง.ท้องถิ่นจังหวัด 076-481435
22 ก.พ. 60
10:00
ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2560
-
ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดศรีรัตนาราม (บ้านเชียงใหม่) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ป้องกันจังหวัด 076-481430
22 ก.พ. 60
13:30
ประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอใบอนุญาต ร่อนแร่ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมปราริฉัตร สนง.อุตสาหกรรม จ.พังงา สนง.อุตสาหกรรม076-411403
22 ก.พ. 60
14:00
ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาภาค ภายใต้แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
-
ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา สนง.จ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 076-481422
23 ก.พ. 60
00:00
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย "ตามรอยกูรู มาแตะขอบฟ้าที่พังงา"
-
ณ รร.อิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ททท. สำนักงานพังงา 076-481903
24 ก.พ. 60
00:00
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย "ตามรอยกูรู มาแตะขอบฟ้าที่พังงา"
-
ณ รร.อิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ททท. สำนักงานพังงา 076-481903
25 ก.พ. 60
00:00
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย "ตามรอยกูรู มาแตะขอบฟ้าที่พังงา"
-
ณ รร.อิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ททท. สำนักงานพังงา 076-481903
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.พ. 60
13:00
ร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของ กอ.รมน.
-
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร กอ.รมน.จังหวัด /076 - 412522
2 ก.พ. 60
09:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่งคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) สนง.วัฒนธรรม/076 - 481596
3 ก.พ. 60
15:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์" ณ จังหวัดพังงา
-
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.กกท.จ.พังงา/46050
3 ก.พ. 60
20:00
ร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ประธานพิธีฯ) " งานรวมน้ำใจสู่ดาริสสลามวิทยา ครั้งที่ 9 "
-
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รร.ดาริสสลามวิทยา/084 - 1893204
4 ก.พ. 60
18:00
ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์"
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา กกท/076 - 460503
5 ก.พ. 60
09:00
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาพังงาเมืองแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
-
ห้องประชุมโรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชน/ 076 - 481458
5 ก.พ. 60
11:30
ประธานในพิธีปิด โครงการค่าย " ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพังงา" ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2
-
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 (ตะกั่วป่า) ศอ.ปส.จ.พังงา/ 076 - 481461
6 ก.พ. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
7 ก.พ. 60
10:10
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 42
-
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4/075 - 383405
8 ก.พ. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 5
-
สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา 076-413985
8 ก.พ. 60
16:30
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
บริเวณเวทีกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนจ.(อำนวยการ)/076 - 481424
9 ก.พ. 60
14:00
ร่วมประชุมหารือมาตรการในการควบคุมและแก้ไขปัญหายานพาหนะ (รยบ) บรรทุกสิ่งของน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม บก.มทบ.45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนจ.(อำนวยการ)/076 - 481424
10 ก.พ. 60
08:30
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
-
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ) กองบังคับการอาสารักษาดินแดนฯ/076-481430
10 ก.พ. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2560
-
ร้านกาชาด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ปกครอง/076 - 481455
10 ก.พ. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจัดโครงการคอนเสิร์ต "พี่ร้องให้น้องได้เรียน" ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/413379
11 ก.พ. 60 - 12 ก.พ. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
11 ก.พ. 60
10:30
ร่วมพิธีส่งมอบงานซ่อมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเกาะหมากน้อย และร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
-
รร.เกาะหมากน้อย อ.เมืองพังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
13 ก.พ. 60
15:30
ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์"
-
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กกท/076 - 460503
14 ก.พ. 60
09:00
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-
โรงแรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปกครอง/076 - 481455
15 ก.พ. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองพังงา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นคำร้องผู้มีส่วนได้เสียผังเมืองรวมเมืองพังงา
-
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ./076 - 460625
15 ก.พ. 60
13:30
ประธานการประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพังงาเมืองแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชน/ 076 - 481458
15 ก.พ. 60
18:00
ประธานงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือก ภาค 4 "พิงกันเกมส์"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา กกท/076 - 460503
16 ก.พ. 60
14:00
ต้อนรับ พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.และร่วมพบปะปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพังงา (นายสุรัตน์ สุมาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9)
-
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา กอ.รมน.พง./076 - 481522
17 ก.พ. 60
19:30
ร่วมงานเลี้ยงรับรอง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2559 (นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์)
-
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481426
17 ก.พ. 60
09:30
ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์:ลานศิลป์สรรค์สร้างเด็กพังงา
-
บริเวณถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/076-413379
20 ก.พ. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
21 ก.พ. 60
10:00
ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
โรงเรียนบ้านช่องหลาด ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว ปค.จังหวัด/076-481455
22 ก.พ. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ร้านที่นี่พังงา สนง.พาณิชย์/076 - 481746
22 ก.พ. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
22 ก.พ. 60
10:30
ประธานการประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่น/076 - 481435
22 ก.พ. 60
14:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการ กบจ. จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ(ยุทธศาสตร์)/076 -481422
23 ก.พ. 60
09:00
ประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการตามโครงการ " Happiness for all : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน "
-
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา (ใกล้สามแยก รพช.) ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.ขนส่ง/076 - 481503
23 ก.พ. 60
10:00
ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กอ.รมน.จังหวัด.พ.ง./076 - 481462
23 ก.พ. 60
16:30
ประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ของชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กอ.รมน.พง./076 - 481522
 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 ก.พ. 60
14:00
ประธานการประชุมการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
1 ก.พ. 60
10:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
-
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา พช./ (กง.ส่งเสริมฯ)/076-481458
1 ก.พ. 60
11:00
ประธานในการประชุมตรวจงานจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
2 ก.พ. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-421
3 ก.พ. 60
15:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์" ณ จังหวัดพังงา
-
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กกท./076-460503
5 ก.พ. 60
09:00
ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาพังงาเมือแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
-
ณ ห้องประชุม โรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา พช./076-481458
6 ก.พ. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา พช./ (กง.ส่งเสริมฯ)/076-481458
7 ก.พ. 60
14:00
ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าไปยังเกาะปันหยี
-
โรงเรียนเกาะปันหยี สนจ. (ศูนย์ดำรงธรรม)/076-481426
8 ก.พ. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 5
-
สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทพังงา สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา 076-413985
8 ก.พ. 60
10:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 2/2560
-
สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดพังงา ศธ. 076-412529
8 ก.พ. 60
13:00
ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ของจังหวัดพังงา
-
ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(บุคคล)/ 076-481437
8 ก.พ. 60
18:00
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
บริเวณเวทีกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนจ. (อก.)/076-481424
8 ก.พ. 60
14:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
9 ก.พ. 60
10:00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตามแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
9 ก.พ. 60
09:30
ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
10 ก.พ. 60
08:00
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
-
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ) กองบังคับการอาสารักษาดินแดนฯ/076-481430
11 ก.พ. 60
07:00
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 จังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) พระพุทธ 076-413910
11 ก.พ. 60
19:00
ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พิธีเวียนเทียน) เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 จังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) พระพุทธ 076-413910
11 ก.พ. 60
15:45
ประธานในพิธีเปิดงานห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ประจำปี 2560
-
วัดราษฏร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด 0-7659-9117
13 ก.พ. 60
08:30
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ
--
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
14 ก.พ. 60
08:30
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ
-
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
15 ก.พ. 60
09:00
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ
-
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
16 ก.พ. 60
15:30
ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ (Cruise)
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก ท่องเที่ยวและกีฬา 076-450912-3
17 ก.พ. 60
19:30
ร่วมงานเลี้ยงรับรอง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2559 (นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์)
-
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481426
18 ก.พ. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
19 ก.พ. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
20 ก.พ. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
21 ก.พ. 60
10:00
ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
โรงเรียนบ้านช่องหลาด ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว ปกครองฯ/076-481455
22 ก.พ. 60
13:30
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลาง ท้องถิ่นจังหวัด (กง.มาตรฐานฯ)/ 076-481435
22 ก.พ. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ร้านที่นี่พังงา พาณิชย์จังหวัด 076-481746
23 ก.พ. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 ก.พ. 60
10:00
- ร่วมประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
1 ก.พ. 60
13:30
- ประชุมคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2559
-
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า/076-4211100 ต่อ 13
2 ก.พ. 60
14:00
- ร่วมประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
2 ก.พ. 60
13:00
- ร่วมประชุมการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ปค./481430
2 ก.พ. 60
09:00
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา สนง.ที่ดิน/481471
3 ก.พ. 60
15:00
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์" ณ จังหวัดพังงา
-
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.กกท.จ.พังงา/460503
4 ก.พ. 60 - 5 ก.พ. 60
00:00
- เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
5 ก.พ. 60
11:00
- กล่าวรายงานในพิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพังงา" ปี 2560
-
ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 อ.ตะกั่วป่า ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
6 ก.พ. 60
10:00
- ประธานประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
6 ก.พ. 60
13:30
- ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
7 ก.พ. 60
13:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หรือเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
7 ก.พ. 60
13:30
- ประธานประชุมคณะกรรมการเดินแบบกิตติมศักดิ์ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
8 ก.พ. 60
07:30
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 5
-
สนง.แขวงทางหลวงชนบทพังงา สนง.แขวงทางหลวงพังงา/413985
8 ก.พ. 60
13:00
- ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีด่น ประจำปี 2559 ของจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนจ.บริหารทรัพยากรบุคคล/481437
8 ก.พ. 60
18:00
- ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
บริเวณเวทีกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนจ.อำนวยการ/076-481424
9 ก.พ. 60
10:00
- ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์/076-413181-2
10 ก.พ. 60
08:00
- กล่าวรายงานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
-
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (เลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5) กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน/076-481430
10 ก.พ. 60
10:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณประจำปี 2560
-
ร้านกาชาด ปค.จังหวัด/076-481455
10 ก.พ. 60
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้การจัดโครงการคอนเสิร์ต "พี่ร้องให้น้องได้เรียน" ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/413379
11 ก.พ. 60
06:30
- ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 จังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
11 ก.พ. 60
09:00
- ร่วมพิธีวันมาฆบูชา
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา/076-481596
12 ก.พ. 60
17:30
- ประธานฝ่ายฆราวาส ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สนง.พระพุทธศาสนา/413910
14 ก.พ. 60
10:00
- ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมฯ
-
โรงแรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
15 ก.พ. 60
13:30
- ร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาพังงาเมืองแห่งความสุข ด้วยการถอดรหัส 4 DNA
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชน/076-481451
15 ก.พ. 60
09:00
- ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 2
-
ห้องประชุมเต่าทอง โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อ.ทับปุด สนจ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพังงา/481437
15 ก.พ. 60
18:00
- ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์"
-
ศูนย์วิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน สนง.กกท./460503
16 ก.พ. 60
08:30
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ(ยุทธศาสตร์)/076-481422
16 ก.พ. 60
10:00
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือหางยาวข้ามฟากบ้านปากเกาะ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า
-
ณ สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตะกั่วป่า 076-422421
17 ก.พ. 60
19:30
- ร่วมงานเลี้ยงรับรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2559 (นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์)
-
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ./481426
17 ก.พ. 60
09:30
- ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : ลานศิลป์สรรค์สร้างเด็กพังงา
-
บริเวณถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/076-413379
19 ก.พ. 60
07:00
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันปั่นจักรยานแรลลี่พิชิตเขานางหงส์พังงา
-
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา/086-6870154
20 ก.พ. 60
00:00
- ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
21 ก.พ. 60
10:00
- ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
โรงเรียนบ้านช่องหลาด ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว ปค.จังหวัด/076-481455
22 ก.พ. 60
13:30
- ร่วมประชุมหารือการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ปภ.จ.พง./076-460607
22 ก.พ. 60
07:30
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
-
ร้านที่นี่พังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา/076481746
22 ก.พ. 60
10:00
- กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2560
-
วัดศรีรัตนาราม (บ้านเชียงใหม่) ม.7 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง ปค./481430
23 ก.พ. 60
13:30
- ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะขาว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
24 ก.พ. 60
09:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดพังงา (อพ.สธ.-พง.) ประจำปีงบประมาณ 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.ยุทธศาสตร์/076-481422
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 ก.พ. 60
10:00
ร่วมประชุมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค/076-481455
1 ก.พ. 60
11:00
ตรวจงานจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ(อำนวยการ)/076-481424
1 ก.พ. 60
14:00
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ(อำนวยการ)/076-481424
2 ก.พ. 60
10:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-421
2 ก.พ. 60
13:00
ร่วมประชุมการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครอง จ.พังงา 076-481430
2 ก.พ. 60
15:00
ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
3 ก.พ. 60
15:00
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์" ณ จังหวัดพังงา
-
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.กกท.จ.พังงา/460503
3 ก.พ. 60
09:00
ร่วมประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
-
ห้องประชุมสยาม โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต สนจ.ยุทธศาสตร์ฯ/076-481422
4 ก.พ. 60
18:00
ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 คัดเลือกภาค 4 "พิงกันเกมส์"
-
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา กกท./076-460503
5 ก.พ. 60
09:00
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาเมืองแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
-
ห้องประชุม โรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา พช/076-481458
6 ก.พ. 60
10:00
ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา วธ./076-481596
7 ก.พ. 60
13:00
ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กรณีจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุม บก.ฐท.พงทรภ.3 สนจ(อำนวยการ)/076-481424
8 ก.พ. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 5
-
สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา 076-413985
8 ก.พ. 60
13:00
ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ชองจังหวัดพังงา
-
ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(บุคคล)/076-414337
8 ก.พ. 60
18:00
ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
บริเวณเวทีกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) สนจ.(อำนวยการ)/076 - 481424
9 ก.พ. 60
09:30
ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
9 ก.พ. 60
10:00
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์/076-413181-2
9 ก.พ. 60
10:00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตามแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
9 ก.พ. 60
13:30
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
10 ก.พ. 60
10:00
ร่วมการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2560
-
ร้านกาชาด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ปกครอง/076 - 481455
10 ก.พ. 60
18:00
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการจากเมืองตะโกลา ถึงเมืองตะกั่วป่า
-
ณ บริเวณสามแยกถนนอุดมธารา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา อบจ./076-481484
10 ก.พ. 60
08:00
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
-
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ) กองบังคับการอาสารักษาดินแดนฯ/076-481430
10 ก.พ. 60
14:00
ร่วมการประชุมและรับฟัง การแถลงแผนถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จฯไปประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ก.อก.)/076-481424
11 ก.พ. 60
07:00
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 จังหวัดพังงา
-
วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) พระพุทธ 076-413910
11 ก.พ. 60
15:00
ร่วมพิธีเปิดงานห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ ประจำปี 2560
-
วัดราษฏร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด 0-7659-9117
11 ก.พ. 60
10:30
ร่วมพิธีส่งมอบงานซ่อมและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเกาะหมากน้อยและร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
-
รร.เกาะหมากน้อย อ.เมือง จ.พังงา สนจ(อำนวยการ)/076-481424
13 ก.พ. 60
08:30
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ
-
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
14 ก.พ. 60
08:30
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ
-
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
15 ก.พ. 60
09:00
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคฯ
-
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
16 ก.พ. 60
08:30
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ของจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ(ยุทธศาสตร์)/076-481422
17 ก.พ. 60
19:30
ร่วมงานเลี้ยงรับรอง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2559 (นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์)
-
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481426
17 ก.พ. 60
09:30
ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์:ลานศิลป์สรรค์สร้างเด็กพังงา
-
ณ บริเวณถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมือง จ.พังงา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา/076-413379
17 ก.พ. 60
09:30
ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ประจำจังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2560
-
ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
19 ก.พ. 60
10:30
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-
ณ อบต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 02-8319157
20 ก.พ. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
21 ก.พ. 60
10:00
- ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ณ โรงเรียนบ้านช่องหลาด ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ปค/076-481455
21 ก.พ. 60
10:00
ร่วมต้อนรับและประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเขตตรวจราชการที่ 7
-
ห้องประชุม สนง.เทศบาลตำบลพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา สนจ.(กยศ)/076-481422
22 ก.พ. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ 2560
-
ณ ร้านที่นี่พังงา ถ้ำรถลอดหลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา สนง.พานิชย์จังหวัด/076-481741
22 ก.พ. 60
14:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการ กบจ. จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนจ.(กยศ)/076-481422
22 ก.พ. 60
08:30
กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
-
ห้องเต่าทอง โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา สนจ.(กบค)/076-481437