วาระงานผู้บริหารจังหวัดพังงา
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร<
วันที่ เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง‎ /
หมายเลขโทรศัพท์‎
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มิ.ย. 60
14:00
ร่วมประชุมเปิดหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/2)
-
ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. สนง. ก.พ.ร. 02-3569999 ต่อ 8903
2 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กทม. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 02-2219468
3 มิ.ย. 60
11:00
ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการอยู่สบาย ในหัวข้อการถอดรหัส 4 DNA จังหวัดพังงาเมืองแห่งความสุข
-
ณ อาคารเนชั่น บางนา ชั้น 12 A สตูดิโอ 1 กทม. -
5 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ (Cruise) ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กทม. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02-2831500 ต่อ 1559
6 มิ.ย. 60
08:45
ประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1
-
ณ ห้องประชุมปันหยี รร.ภูงา อ.เมืองพังงา สำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง 02-2018313
6 มิ.ย. 60
10:00
ร่วมชมการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่บ้านน้ำเค็ม
-
ณ บริเวณหน้าชายหาดบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า กองยุทธการ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 076-391596
6 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม สนง.แรงงาน จ.พังงา สนง.แรงงาน จ.พังงา 076-413968-9
6 มิ.ย. 60
15:30
มอบอินทผลัมตามโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิมจังหวัดพังงา ฮ.ศ.1438
-
ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.จ.พังงา กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
7 มิ.ย. 60
07:30
ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 12
-
ณ สนง.อุตสาหกรรม จ.พังงา สนง.อุตสาหกรรม จ.พังงา 076-481980
7 มิ.ย. 60
10:00
ประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุม รร.ชงโค วิทยาลัยเทคพังงา เขต 2 สนง.พัฒนาชุมชน จ.พังงา 076-481453
8 มิ.ย. 60
09:00
ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง สนง.ที่ดิน จ.พังงา 076-481471 ต่อ 105
8 มิ.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภา อบจ.พังงา (ห้องประชุมเล็ก) สนง.อุตสาหกรรม จ.พังงา 076-481980
8 มิ.ย. 60
13:00
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferece System) เรื่องการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน 02-6298303
8 มิ.ย. 60
18:00
ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเ
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
9 มิ.ย. 60
15:00
ประธานการประชุม ก.จ.จ.พังงา ครั้งที่ 6/2560
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภา อบจ.พังงา (ห้องประชุมเล็ก) สนง.ท้องถิ่น จ.พังงา 076-481435
9 มิ.ย. 60
18:00
ประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเ
-
ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา สนง.จ.พง. กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
11 มิ.ย. 60
09:50
ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก "พระครูวรธรรมวิมล" เจ้าคณะอำเภอตะกั่วทุ่ง
-
ณ วัดดอน ม.4 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง สนง.พระพุทธศาสนา จ.พังงา 076-413910
12 มิ.ย. 60
10:30
ประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 076-411939
12 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ณ ห้องประชุม สนง.ที่ดิน จ.พังงา สนง.ที่ดิน จ.พังงา 076-481471 ต่อ 105
12 มิ.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของสภาวัฒนธรรมจังหวัดและรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด
-
ณ ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.พังงา สนง.วัฒนธรรม จ.พังงา 076-481596-5
12 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferece System)
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สำนักนโยบายและแผน สป. กระทรวงมหาดไทย 02-2226029
13 มิ.ย. 60
13:00
ร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
-
ณ ห้องประชุมเรือใบ ชั้น 1 รร.โบ๊ท ลากูน รีสอร์ท จ.ภูเก็ต สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 02-2985880
14 มิ.ย. 60
15:00
ร่วมพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน Thailand Travel Mart 2017
-
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ สนง.พาณิชย์ จ.พังงา 076-481749
15 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานเพิ่อดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมใต้น้ำจังหวัดพังงา (Underwater Sculpture Museum Of Phang-nga Province)
-
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.พังงา 076-460771
16 มิ.ย. 60
08:30
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก
-
สถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก อ.ตะกั่วป่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พังงา 076-412162
16 มิ.ย. 60
10:30
ประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน อ.เมืองพังงา ปกครองจังหวัด 076-481455
16 มิ.ย. 60
15:00
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ทสจ.พังงา 076-481033
17 มิ.ย. 60
12:30
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 7 คณะสงฆ์ภาค 17 และพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดพังงา
-
ณ วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี สนง.พระพุทธศาสนา จ.พังงา 076-413910
19 มิ.ย. 60
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
-
ณ ห้องประชุมเต่าทอง รร.บ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด สนง.ประกันสังคม จ.พังงา 076-411994
19 มิ.ย. 60
10:00
ประธานพิธีเปิดการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปี 2560 ระดับอาชีวศึกษา จ.พังงา
-
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา 076-412077 ต่อ 113
19 มิ.ย. 60
11:00
ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จ.พังงา
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.พังงา 076-481456
19 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมเทพธาโร สนง.พื้นที่ประถมศึกษา จ.พังงา ศึกษาธิการ จ.พังงา 076-412522
20 มิ.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11 ครั้งที่ 2/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลาง สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา 076-411939
21 มิ.ย. 60
10:30
เยี่ยมชมเที่ยวเรือปฐมฤกษ์ Majestic Princess
-
ณ ท่าเทียบเรือ NYK Logistic Princess - A1 ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 02-2831500 ต่อ 1559
22 มิ.ย. 60
15:00
ร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ณ ห้องสุรินทร์ รร.เซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า สนง.เหล่ากาชาด จ.พังงา 076-411939
22 มิ.ย. 60
18:00
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "อันดามัน-อ่าวไทย หัวใจเดียวกัน"
-
ณ ห้องจัดเลี้ยง รร.เซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า สนง.เหล่ากาชาด จ.พังงา 076-411939
23 มิ.ย. 60
08:30
ประธานพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ณ ห้องสิมิลัน รร.เซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า สนง.เหล่ากาชาด จ.พังงา 076-411939
26 มิ.ย. 60
09:00
ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา สนง.ทสจ.พังงา 076-481033
26 มิ.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protected Area Committee : PAC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
-
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
26 มิ.ย. 60
13:00
ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
-
ณ อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา 1 ศอ.ปส.จ.พง. 076-481461
26 มิ.ย. 60
14:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)
-
ณ ห้องประชุม สภา อบจ.พังงา สนง.พัฒนาชุมชน จ.พังงา 076-481458
27 มิ.ย. 60
09:30
ประธานพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา
-
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา (แห่งใหม่) อบจ.พังงา 076-481484
27 มิ.ย. 60
10:00
ประธานเปิดนิทรรศการ พระบรมจักรีวงศ์ 10 รัชกาล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์"
-
ณ ห้องโถง อาคารที่พักผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรม จ.พังงา 076-460785
27 มิ.ย. 60
10:30
ต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา"
-
ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา สนง.จ.พังงา กลุ่มงานอำนวยการ 076/481424
28 มิ.ย. 60
07:30
ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
ณ บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ภ.จว.พังงา 076-413568
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มิ.ย. 60
14:00
ร่วมประชุมเปิดหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/2)
-
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สนง.ก.พ.ร./ 0 2356 9999
2 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กทม. สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย/02 - 2219468
5 มิ.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
5 มิ.ย. 60
18:00
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา
-
มัสยิดบ้านบางกรักกลาง ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่น/076 - 481435
6 มิ.ย. 60
10:00
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-
โรงเเรมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพังงา จำนวน 3 แห่ง ปกครอง/ 076 - 481455
6 มิ.ย. 60
17:30
ร่วมละศีลอดร่วมกันระหว่างสัปบุรุษ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น
-
มัสยิดบ้านนา หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นายสมพร โบบทอง /089 - 8716105
6 มิ.ย. 60
15:30
กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิมจังหวัดพังงา ฮ.ศ.1438
-
ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.จ.พังงา กลุ่มงานอำนวยการ 076-481424
7 มิ.ย. 60
09:00
ประธานประชุมการรับฟังและระดมความคิดการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปกครอง (ความมั่นคง) /076 -481430
8 มิ.ย. 60 - 9 มิ.ย. 60
08:30
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
-
อาคาร Convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สนง.ทสจ /076 - 481033
12 มิ.ย. 60
10:30
การประชุมเตรียมการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
13 มิ.ย. 60
09:00
ประธานการประชุมประสานแผนการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ความมั่นคง/076 - 481430
14 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ/076-412179
15 มิ.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด ครั้งที่ 3/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สนง.พมจ./076 - 412179
15 มิ.ย. 60
11:00
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการตรวจเลือกทหารกองเกินที่ถูกเรียกเข้ากองฯ และร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการชั้นสูง
-
ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนง.สัสดี/67380
15 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุม กทจ. พังงา ครั้งที่ 6/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่น/076 - 481435
15 มิ.ย. 60
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ (ผลงาน) สำหรับตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)ฯ
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ท้องถิ่น/076 - 481435
15 มิ.ย. 60
17:00
ร่วมละศีลอดร่วมกันระหว่างสัปบุรุษ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
-
มัสยิดบ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นายพิเชษฐ์ โบบทอง/087 - 2755292
16 มิ.ย. 60
09:00
ร่วมการประชุมโครงการมอบนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน อ.เมืองพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
16 มิ.ย. 60
15:00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ทสจ.076 - 481033
17 มิ.ย. 60 - 18 มิ.ย. 60
00:00
เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
19 มิ.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
20 มิ.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE
-
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สนง.สาธารณสุข/076 - 481730
20 มิ.ย. 60
15:00
มอบปัจจัยต่างๆ เพื่อการละศีลอดในเดือนรอมฎอน ให้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำจังหวัดพังงา
-
เรือนจำจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.คณะกรรมการอิสลาม/076 - 481271
20 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานศึกษากฏหมายในการดูแลรักษาเกาะไข่
-
ห้องประชุมปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
21 มิ.ย. 60
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมช้างอาละวาดจังหวัดพังงา
-
ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.ปศุสัตว์/076-412080
21 มิ.ย. 60
09:30
ประธานการปนะชุมพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐสร้างสถานปฏิบัติธรรมมุกตะวัน1 ,2 และ 3
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) ความมั่นคง/ 076 - 481430
21 มิ.ย. 60
14:00
ร่วมการประชุมตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ง.
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.กอ.รมน.จังหวัด/076 - 481522
22 มิ.ย. 60
18:00
- ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "อันดามัน - อ่าวไทย หัวใจเดียวกัน"
-
ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
23 มิ.ย. 60
08:00
- เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560
-
ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล สนง.ปปส./02-6409334
26 มิ.ย. 60
13:00
- ร่วมงานวันตรุษอีดิลฟิตรี ตามคำเชิญของกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา
-
เลขที่ 99/92 ถนนกาญจนวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา
27 มิ.ย. 60
09:00
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ระยะที่ 2)พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริต
-
ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.ยุติธรรม/076 -481820
27 มิ.ย. 60
09:30
ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พ.ศ. 2558 และแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-
โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.ปภ/076 - 460607
27 มิ.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐท้องที่อำเภอคุระบุรี
-
ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา สนง.ทสจ./076 - 481033
27 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยทางอากาศเฉลิมพระเกียรติฯ
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ความมั่นคง/076 - 481430
28 มิ.ย. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/076-413568
28 มิ.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนจ.(กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมฯ)/076 - 481426
28 มิ.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินให้ศาสนสถาน
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัด/076 - 460785
 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
1 มิ.ย. 60
14:00
ร่วมประชุมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.2/2)
-
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สำนักงาน ก.พ.ร. / 02-3569999 ต่อ 8903
2 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กทม. สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย/02 - 2219468
5 มิ.ย. 60
13:00
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือแบบทุ่นลอยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
-
ณ ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งนางดำ หมู่ที่ 5 ต.คุระ อ.คุระบุรี สนง.โยธาธิการและผังเมือง / 076-413769
6 มิ.ย. 60
14:00
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านท่าเขา
-
สะพานท่าเทียบเรือบ้านท่าเขา ม. 4 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว/076 - 597003
6 มิ.ย. 60
10:00
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือแบบทุ่นลอยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
-
บ้านหินร่ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง สนง.โยธาธิการและผังเมือง /076-460625
6 มิ.ย. 60
13:00
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือแบบทุ่นลอยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
-
บ้านแหลมไทร ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว สนง.โยธาธิการและผังเมือง / 076-460625
7 มิ.ย. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 12
-
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา อุตสาหกรรมจังหวัด 076-412338
7 มิ.ย. 60
10:00
ประธานในพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2560"
-
โรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกั่วป่า สนง.สหกรณ์จังหวัด/076-415016
8 มิ.ย. 60
09:00
ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่พี่น้องชาวจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันแสนประเสริฐ โดยได้รับบริจาค จากมูลนิธิมิตรภาพไทยมุสลิมและมูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ 2540 จำนวน 140 ชุด
-
ณ มัสยิดบ้านใหญ่ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด พมจ./076-412179
8 มิ.ย. 60
11:00
ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่พี่น้องชาวจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันแสนประเสริฐ โดยได้รับบริจาค จากมูลนิธิมิตรภาพไทยมุสลิมและมูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ 2540 จำนวน 60 ชุด
-
ห้องประชุมพุงช้าง วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 พมจ./076-412179
8 มิ.ย. 60
14:00
ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่พี่น้องชาวจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันแสนประเสริฐ โดยได้รับบริจาค จากมูลนิธิมิตรภาพไทยมุสลิมและมูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ 2540 จำนวน 50 ชุด
-
มัสยิดบ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง พมจ./076-412179
8 มิ.ย. 60
16:00
ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งแก่พี่น้องชาวจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันแสนประเสริฐ โดยได้รับบริจาค จากมูลนิธิมิตรภาพไทยมุสลิมและมูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ 2540 จำนวน 77 ชุด
-
อาคารเกษตรทำสวนยางโคกกลอย หมู่ที่ 3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง พมจ./076-412179
9 มิ.ย. 60
10:00
ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา
-
มัสยิดบ้านโล๊ะโป๊ะ ต.พรุใน อ.เกาะยาว อบจ./076-481492 ต่อ 4601
9 มิ.ย. 60
13:00
ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชั้น 3 สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา
9 มิ.ย. 60
13:50
ประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาสรุปบทเรียนผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์"
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา พลังงาน 076-460727
12 มิ.ย. 60
10:00
บรรยายระเบียบและข้อกฎหมายที่บุคลากรด้านช่างควรรู้ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานด้านช่างให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ.2560
-
ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา (กลุ่มงานมาตรฐานฯ)076-481435
12 มิ.ย. 60
11:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านช่างให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงาประจำปี พ.ศ.2560
-
ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง สนง,ท้องถิ่นจังหวัดพังงา (กลุ่มงานมาตรฐานฯ) / 076-481435
12 มิ.ย. 60
09:00
ประธานร่วมกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดสำนักงานองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ จังหวัดพังงา
-
ณ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศสำนักงานพังงา ต.บางม่วง อ,ตะกั่วป่า องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ/089-5291139
13 มิ.ย. 60
14:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพังงา
-
ณ ห้องประชุม ปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา สนง.อุตสาหกรรมฯ /076-411980
13 มิ.ย. 60
09:00
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 4/2560
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน/076-212222
14 มิ.ย. 60
13:00
ประธานพิธีส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้่งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา การกีฬาแห่งประเทศไทย 076 460503
14 มิ.ย. 60
09:30
ปรึกษาหารือขอใช้ที่ดิน เพื่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สป.มท.
-
ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
15 มิ.ย. 60
11:00
ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สถ. 0-7648-1433
15 มิ.ย. 60
09:00
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) อุตสาหกรรมจังหวัด 076-412338
15 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมใต้น้ำจังหวัดพังงา(Underwater Sculpture Museum Of Phang-nga Province)
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โยธาฯ 076-460771
16 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะทำงานด้านพิธีการ และคณะทำงานด้านจัดการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา วัฒนธรรมฯ/076-481596
16 มิ.ย. 60
09:00
ร่วมการประชุมโครงการมอบนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน อ.เมืองพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
19 มิ.ย. 60
14:30
ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองและประดับตกแต่ง
-
ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา ท้องถิ่นจังหวัด/ 076-481435
19 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ./076-481424
20 มิ.ย. 60
17:30
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์"
-
ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา กกท./076-460503
21 มิ.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
22 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา สนง.ปศ.076412080
22 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตรวจติดตามงานตามประเด็นงานตามประเด็นการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของมท
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ./076-481422
22 มิ.ย. 60
15:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำจังหวัดพังงา
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนจ./076-414337
23 มิ.ย. 60
09:00
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.คลังจังหวัด/076-481475
23 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 5/2560
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ./076-481422
23 มิ.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 6/2560
-
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา/076-412529
26 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานของ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
-
ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค7 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา / 076-412522
26 มิ.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.คลังจังหวัดพังงา / 076-481475
27 มิ.ย. 60
09:00
ประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ของจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา สนง.พลังงานจังหวัด/076-460727
27 มิ.ย. 60
13:30
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สนง.แรงงานจังหวัดพังงา/076-413968
28 มิ.ย. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/076-413568
28 มิ.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชน/076-481458
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
1 มิ.ย. 60
09:00
- ประธานพิธีเปิดโครงการยุวอาสาขจัดคราบน้ำมันด้วยสารไคติน
-
อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนบ้านกลาง ต.บางเตย อ.เมืองพังงา โรงเรียนบ้านกลาง/076-596468
1 มิ.ย. 60
10:00
- ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์/076-413181
1 มิ.ย. 60
12:00
- ประธานพิธีเปิดการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกจำปูน)
-
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สนง.เกษตรจังหวัด/076-481467
1 มิ.ย. 60
18:00
- ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา
-
มัสยิดจำเริญศุกร์ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา อบจ.พังงา/481484 ต่อ 4601
2 มิ.ย. 60
09:00
- ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสนง.แรงงานจังหวัดพังงา สนง.ประกันสังคมจังหวัดพังงา/414208-10
2 มิ.ย. 60
18:00
- ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา
-
มัสยิดบ้านอ่าวมะขาม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง อบจ.พังงา/481484 ต่อ 4601
5 มิ.ย. 60
09:30
- ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
5 มิ.ย. 60
13:30
- ประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481430
6 มิ.ย. 60
10:00
- ร่วมในการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่บ้านน้ำเค็ม
-
บริเวณหน้าชายหาดบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า ทัพเรือภาคที่ 3/076-391596
6 มิ.ย. 60
14:00
- ประธานประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการและจัดสถานที่ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
7 มิ.ย. 60
07:30
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 12
-
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา/076-411980
7 มิ.ย. 60
09:00
- ร่วมประชุมการรับฟังและระดมความคิดการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค./481430
7 มิ.ย. 60
13:30
- ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพังงา" ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
8 มิ.ย. 60
09:00
- ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ที่ดิน/481471 ต่อ 105
8 มิ.ย. 60
13:00
- ร่วมรับชมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ปค./481455
8 มิ.ย. 60
18:00
- ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา
-
มัสยิดธรรมอิสลาม ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี อบจ.พังงา/481484 ต่อ 4601
9 มิ.ย. 60
18:00
- ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาง
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สนจ.อำนวยการ/076-481424
10 มิ.ย. 60 - 11 มิ.ย. 60
00:00
- เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
12 มิ.ย. 60
10:30
- ร่วมประชุมเตรียมการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
12 มิ.ย. 60
13:30
- ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมสนง.ที่ดินจังหวัดพังงา สนง.ที่ดินจังหวัดพังงา/481471 ต่อ 105
13 มิ.ย. 60
10:30
- ตรวจสถานบริการและร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองสถานบริการที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
-
สถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตท้องที่อำเภอตะกั่วป่่า ปค.จังหวัด/076-481455
13 มิ.ย. 60
09:30
- ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 2560/61
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา/481747
14 มิ.ย. 60
09:00
- ติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี ปค.จังหวัด/076-481455
14 มิ.ย. 60
13:30
- ติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า ปค.จังหวัด/076-481455
15 มิ.ย. 60
09:30
- ปรึกษาหารือเรื่องวิหารเซียน
-
ห้องทำงานปลัดจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
15 มิ.ย. 60
11:00
- ร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2560
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481435
15 มิ.ย. 60
13:30
- ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมใต้น้ำจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา/460771
16 มิ.ย. 60
09:00
- ร่วมการประชุมโครงการมอบนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
16 มิ.ย. 60
13:30
- ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
19 มิ.ย. 60
14:30
- ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองและประดับตกแต่ง
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/076-481435
19 มิ.ย. 60
09:00
- ติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-
ที่ทำการปกครองอำเภอกะปง ปค.จังหวัด/076-481455
19 มิ.ย. 60
11:30
- ตรวจพื้นที่ และประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือหางยาวข้ามฟากบ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา
-
สถานที่ก่อสร้าง ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า/421123
20 มิ.ย. 60
09:30
- ร่วมการประชุมเตรียมการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
20 มิ.ย. 60
13:30
- ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษากฎหมายในการดูแลรักษาเกาะไข่
-
ห้องประชุมปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
21 มิ.ย. 60
09:00
- ประธานเปิดการจัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย จังหวัดพังงา และบรรยาย เรื่อง วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวพังงา สู่ความยั่งยืน
-
ห้องประชุมโรงแรม La Flora Resort & Spa Khaolak หาดบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า สมาคมมัคคุเทศก์ จังหวัดพังงา/086-7718620
22 มิ.ย. 60
15:00
- ร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ห้องประชุมสุรินทร์ โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
22 มิ.ย. 60
18:00
- ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "อันดามัน - อ่าวไทย หัวใจเดียวกัน"
-
ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
23 มิ.ย. 60
08:30
- ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ห้องประชุมสิมิลัน โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
26 มิ.ย. 60
09:00
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2560
-
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา สนง.ทสจ./076-481033
26 มิ.ย. 60
12:30
- ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
-
อาคารโรงอาหาร ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา 1 ศอ.ปส.จ.พง./076-481461
27 มิ.ย. 60
10:00
- ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ ท้องที่อำเภอคุระบุรี
-
ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา สนง.ทสจ./076-481033
27 มิ.ย. 60
09:30
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการ
-
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา อบจ./076-481484
28 มิ.ย. 60
07:30
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/413568
28 มิ.ย. 60
09:30
- ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/076-481426
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
1 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เกษตรและสหกรณ์/076-413181-2
2 มิ.ย. 60
00:00
ปฏิบัติราชการปกติ
-
- -
3 มิ.ย. 60 - 4 มิ.ย. 60
00:00
เวรผู้บริหารจังหวัดช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
-
- -
5 มิ.ย. 60
13:30
ประธานประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดพังงา ฝ่ายจัดทำเอกสารรูปเล่มจดหมายเหตุฯ ชุดที่ 3.4
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรม จ.พง./076481596
5 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมชี้แจงการบังคับใช้กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ.2560
-
ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนง.โยธาฯ076-460771
6 มิ.ย. 60
14:00
กรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านท่าเขา
-
สะพานท่าเทียบเรือบ้านท่าเขา ม. 4 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว/076 - 597003
6 มิ.ย. 60
09:00
ร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา/460771
6 มิ.ย. 60
14:00
ร่วมประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการและจัดสถานที่ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
6 มิ.ย. 60
15:30
ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมถือศีลอดเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิมจังหวัดพังงา ฮ.ศ.1438
-
ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ก.อก.)/076-481424
8 มิ.ย. 60
08:30
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
-
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สนง.ทสจ.พง./076-481033
9 มิ.ย. 60
10:00
ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System)
-
ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด สนจ.(ยธ)076-481422
9 มิ.ย. 60
18:00
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาง
-
วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง สนจ.อำนวยการ/076-481424
12 มิ.ย. 60
10:30
ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 11
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
12 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferece System)
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สำนักนโยบายและแผน สป. กระทรวงมหาดไทย 02-2226029
13 มิ.ย. 60
10:00
ร่วมการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา(แบบกึ่งทางการ)
-
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
13 มิ.ย. 60
13:00
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติ "สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ"
-
หมู่ที่ 9 บ้านทับยาง ตำบลท้ายเหมือง จ.พังงา สนจ.(ก.อก.)/076-481424
13 มิ.ย. 60
09:00
ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง การทุจริตเป็นเรื่องใกล้ตัว
-
โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา สนจ./076-481337
13 มิ.ย. 60
09:30
ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา สนจ./076-481424
14 มิ.ย. 60
09:00
ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
-
ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์เขาหลัก จังหวัดพังงา สนง.ทสจ.พง./076-481033
15 มิ.ย. 60
09:00
ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) สนจ.อุตสาหกรรมจังหวัด 076-412338
15 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะทำงานเพิ่อดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมใต้น้ำจังหวัดพังงา (Underwater Sculpture Museum Of Phang-nga Province)
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.พังงา 076-460771
16 มิ.ย. 60
09:00
ร่วมการประชุมโครงการมอบนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
-
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน บ้านท่าด่าน อ.เมืองพังงา ปค.จังหวัด/076-481455
16 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะทำงานด้านพิธีการ และคณะทำงานด้านจัดการแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา วัฒนธรรมฯ/076-481596
16 มิ.ย. 60
10:00
ประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคจังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ. (อก.)/076-481424
19 มิ.ย. 60
14:30
ร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองและประดับตกแต่ง
-
ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา ท้องถิ่นจังหวัด/ 076-481435
19 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
-
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สนจ./076-481424
20 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมการประชุมเตรียมการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
21 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมการประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐสร้างสถานปฏิบัติธรรมมุกตะวัน1 ,2 และ 3
-
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) ความมั่นคง/ 076 - 481430
21 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
-
ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนพังงา วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา/076-599014
22 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตรวจติดตามงานตามประเด็นงานตามประเด็นการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของมท
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(กง.ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
22 มิ.ย. 60
15:00
ร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ห้องประชุมสุรินทร์ โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
22 มิ.ย. 60
18:00
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "อันดามัน - อ่าวไทย หัวใจเดียวกัน"
-
ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/076-411939
22 มิ.ย. 60
15:00
ร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำจังหวัดพังงา
-
ห้องรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัด สนจ./076-414337
23 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 5/2560
-
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สนจ./076-481422
23 มิ.ย. 60
08:30
ร่วมพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 11
-
ณ ห้องสิมิลัน รร.เซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ตะกั่วป่า สนง.เหล่ากาชาด จ.พังงา 076-411939
26 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2560
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนง.คลังจังหวัดพังงา/076 - 481476
27 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการ
-
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา อบจ./076-481484
27 มิ.ย. 60
15:30
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก) สนง.อุตสาหกรรม จ.พง./076-411980
27 มิ.ย. 60
13:30
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
-
ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.(ยุทธศาสตร์ฯ) 076-481-422
27 มิ.ย. 60
09:00
ร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา"
-
ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา สนง.จ.พังงา กลุ่มงานอำนวยการ 076/481424
28 มิ.ย. 60
07:30
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/076-413568
28 มิ.ย. 60
09:30
ร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนจ.(กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมฯ)/076 - 481426