ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2560

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     


วันที่ เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
25 มี.ค. 60
19:30 - 00:00
ประธานพิธีมอบรางวัลการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ตะโกลา ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 3" ประจำปี 2560
-
ณ ร้านอาหารชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
ณ ร้านอาหารชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ทต.คึกคัก 076-406338
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
25 มี.ค. 60
16:00 - 00:00
ประธานเปิดงานวันรวมใจเยาวชน ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดารูลกาเบตร (มัสยิดบ้านใหญ่)
-
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดดารูลกาเบตร (มัสยิดบ้านใหญ่) เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดดารูลกาเบตร (มัสยิดบ้านใหญ่) เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว นายสุวรรณ มังคละ (ครูใหญ่) /083 - 9330396
25 มี.ค. 60
19:00 - 00:00
ประธานพิธีเปิดงาน " รวมน้ำใจสู่มัสยิดบ้านคลองไส"
-
บริเวณมัสยิดบ้านคลองไส ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
บริเวณมัสยิดบ้านคลองไส ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา -
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
25 มี.ค. 60
19:30 - 00:00
- ร่วมในการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) การแข่งขันกีฬา "ตะโกลา ท้องถิ่นเกมส์"
-
ร้านชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
ร้านชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า สนง.เทศบาลตำบลคึกคัก/460338