ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     


วันที่ เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
28 มิ.ย. 60
07:30 - 00:00
ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
ณ บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
ณ บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ภ.จว.พังงา 076-413568
 นายเอกรัฐ หลีเส็น   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
28 มิ.ย. 60
07:30 - 00:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/076-413568
28 มิ.ย. 60
09:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนจ.(กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมฯ)/076 - 481426
28 มิ.ย. 60
10:00 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินให้ศาสนสถาน
-
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา สนง.วัฒนธรรมจังหวัด/076 - 460785
 นายศรีพงศ์ บุตรงามดี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
28 มิ.ย. 60
07:30 - 00:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/076-413568
28 มิ.ย. 60
09:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สนง.พัฒนาชุมชน/076-481458
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
28 มิ.ย. 60
07:30 - 00:00
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/413568
28 มิ.ย. 60
09:30 - 00:00
- ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา/076-481426
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
28 มิ.ย. 60
07:30 - 00:00
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
-
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
บริเวณหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา/076-413568
28 มิ.ย. 60
09:30 - 00:00
ร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สนจ.(กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมฯ)/076 - 481426