ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     


วันที่ เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง
 นายสิทธิชัย ศักดา   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
19 ต.ค. 60
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System)และประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
 นายชาญศักดิ์ ถวิล   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
19 ต.ค. 60
08:00 - 00:00
ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
-
วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม ตะกั่วป่า)
วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม ตะกั่วป่า) อำเภอตะกั่วป่า
19 ต.ค. 60
10:00 - 00:00
ประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
-
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวฯ 076 450912
19 ต.ค. 60
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา
-
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา )
19 ต.ค. 60
10:00 - 00:00
ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหา "บ่อขยะพรุเตียว"
-
ห้องประชุมเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ห้องประชุมเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ท้องถิ่นจังหวัดพังงา โทร. 076-481435
19 ต.ค. 60
14:00 - 00:00
ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
ตรวจติดตามฯ อ.ท้ายเหมือง
อำเภอท้ายเหมือง
อำเภอท้ายเหมือง สนจ.อำนวยการ/076-481424
19 ต.ค. 60
16:00 - 00:00
ตรวจติดตามการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับอำเภอ
ตรวจติดตามฯ อ.ตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วป่า สนจ.อำนวยการ/076-481424
 นายมานิต เพียรทอง   ( ปลัดจังหวัดพังงา )
19 ต.ค. 60
08:30 - 00:00
- ร่วมในการบริจาคโลหิต โครงการจิตอาสา ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
-
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา/411939
19 ต.ค. 60
13:30 - 00:00
- ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424
 นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา )
19 ต.ค. 60
13:30 - 00:00
-ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System)และร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดพังงา
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา สนจ.อำนวยการ/076-481424