แจ้งเพื่อทราบ!

ด้วยสำนักงานจังหวัดพังงาจะดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ราชการเพื่อจัดสถานที่สำหรับจัดประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัด จึงขอแจ้งให้ทราบดังนี้

1.งดใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการ (ชั้น2 และชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ใช้งานได้อีกครั้ง

2.ยุติการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงขออภัยในความไม่สะดวก โดยสำนักงานจังหวัดพังงาจะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

ตกลง

สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานอำนวยการ.