รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
สถานที่ตั้ง :
ความจุที่นั่ง :
คน
วันที่ใช้ห้อง :
--
เรื่องประชุม :
ประธานในที่ประชุม :
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา ถึง
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :