รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70 คน
วันที่ใช้ห้อง :
06-09-2017
เรื่องประชุม :
การจัดตั้งสภาเด็ก
ประธานในที่ประชุม :
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
60
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
Projector,เครื่องเสียง,
หน่วยงาน :
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ