รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ใช้ห้อง :
06-09-2017
เรื่องประชุม :
ประชุมโครงการซ่อมบำรุงและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ
ประธานในที่ประชุม :
รอง ผวจ.พง.
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,
หน่วยงาน :
สนง.จังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
-
ชื่อผู้จอง :
สำนักงานจังหวัด