รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
60 คน
วันที่ใช้ห้อง :
13-09-2017
เรื่องประชุม :
VDO Conference
ประธานในที่ประชุม :
หน.สนจ.
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
60
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.จังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
ฝ่ายอำนวยการ