รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ใช้ห้อง :
07-09-2017
เรื่องประชุม :
การส่งมอบติดตั้งและใช้งานระบบสื่อสารทั้งภาพและเสียงแบบรวมศูนย์
ประธานในที่ประชุม :
ผอ.อำนวยการ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
5
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
VDO Conference,
หน่วยงาน :
สนง.จังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
สำนักงานจังหวัด