รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70 คน
วันที่ใช้ห้อง :
18-09-2017
เรื่องประชุม :
การประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพังงา
ประธานในที่ประชุม :
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
Projector,เครื่องเสียง,
หน่วยงาน :
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
ปัทมาพร