รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ใช้ห้อง :
13-09-2017
เรื่องประชุม :
พิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ประธานในที่ประชุม :
ผวจ.พง
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
12
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 15:01:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,
หน่วยงาน :
สนง.สหกรณ์จังหวัด
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
เอกสิทธิ์ ตั้งธนาบดี