รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70 คน
วันที่ใช้ห้อง :
22-09-2017
เรื่องประชุม :
การบูรณาการการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล
ประธานในที่ประชุม :
ผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
50
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
Projector,เครื่องเสียง,
หน่วยงาน :
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังง