รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70 คน
วันที่ใช้ห้อง :
26-11-2017
เรื่องประชุม :
การจัดสอนเสริมแบบเข้มพิเษศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานในที่ประชุม :
จ่าจังหวัดพังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
50
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
Projector,VDO Conference,เครื่องเสียง,
หน่วยงาน :
ที่ทำการปกครองจังหวัด
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
วัลภา ยมโดย