รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องรับรองจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ใช้ห้อง :
15-11-2017
เรื่องประชุม :
คณะทำงานจัดทำร่างผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
ประธานในที่ประชุม :
รอง ผวจ.พง ฝ่ายเศรษฐกิจ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
12
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.จังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
ฝ่ายอำนวยการ