รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลาง
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70 คน
วันที่ใช้ห้อง :
20-12-2017
เรื่องประชุม :
ประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา และ ก.ท.จ.พังงา
ประธานในที่ประชุม :
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา