รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70 คน
วันที่ใช้ห้อง :
18-12-2017
เรื่องประชุม :
ประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ฯ
ประธานในที่ประชุม :
ผวจ.พังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,
หน่วยงาน :
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพังงา