รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
60 คน
วันที่ใช้ห้อง :
14-03-2018
เรื่องประชุม :
การขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตร9 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน
ประธานในที่ประชุม :
ผวจ.พังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
27
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 10:01:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
ที่ดินจังหวัด
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
อำนวยการ