รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ใช้ห้อง :
17-05-2018
เรื่องประชุม :
อาหารปลอดภัย
ประธานในที่ประชุม :
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 14:01:00 ถึง 17:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
นิตยา สามารถ