รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องรับรองจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ใช้ห้อง :
12-07-2018
เรื่องประชุม :
ประชุมของ กอ.รมน.
ประธานในที่ประชุม :
กอ.รมน.
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.จังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
กลุ่มยุทธศาสตร์