รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลาง
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70 คน
วันที่ใช้ห้อง :
12-07-2018
เรื่องประชุม :
ก.ธ.จ.พังงา อย่างไม่เป็นทางการ
ประธานในที่ประชุม :
รองประธาน ก.ธ.จ.พังงา
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
17
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.จังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
กลุ่มบุคคล