รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องรับรองจังหวัด
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่ใช้ห้อง :
22-03-2017
เรื่องประชุม :
ก่อสร้างศูนย์ราชการ
ประธานในที่ประชุม :
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
15
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หน่วยงาน :
สนง.จังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
ฝ่ายอำนวยการ