รายละเอียดการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
สถานที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70 คน
วันที่ใช้ห้อง :
18-07-2017
เรื่องประชุม :
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.
ประธานในที่ประชุม :
ผวจ.
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
60
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:01:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
Projector,เครื่องเสียง,
หน่วยงาน :
สนง.จังหวัดพังงา
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
กลุ่มบุคคล