โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 04 มกราคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 ประชุมvdo conferenceสรุปผลปีใหม่ 2561  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 20 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 35 15:01:00 - 18:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมคณะทำงานแผน 62  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 09:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document