โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 การจัดงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน จังหวัดพังงา ประจำปี ๒๕๖๑  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 30 16:01:00 - 18:00:00 เพิ่มเติม
 คณะทำงานพิจารณาอาคารศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอเมือง  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 7 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะสื่อมวลชนชั้นนำคูเวตเยือนจังหวัดพังงา  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 10 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document