โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 การจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกมหาจักรีบร  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 25 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม
 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา พ.ศ. 2562-2564  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด 30 09:01:00 - 12:00:00 เพิ่มเติม
 การจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันข้าราชการพลเรือน และวันที่ระลึกมหาจักรีบร  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 20 13:00:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document