โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์ จังหวัดพังงา
× Info! ใช้ google chrome เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง.
Info! Username/Password เดี่ยวกับระบบสารบรรณ
ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ::
 
เรื่อง ห้องที่ใช้ จำนวนคน เวลาประชุม เพิ่มเติม
 อบรมการทำดอกไม้จันทน์  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา 50 08:00:00 - 17:00:00 เพิ่มเติม
 การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จังหวัดพังงา  ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด 15 15:01:00 - 16:00:00 เพิ่มเติม

มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 2รายการ แบ่ง 1 หน้า :
Untitled Document