ชื่อห้อง :
ห้องประชุมศาลากลาง
ที่ตั้ง :
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70
ชื่อห้อง :
ห้องรับรองจังหวัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20