ชื่อห้อง :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
60
ชื่อห้อง :
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20