ชื่อห้อง :
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
ที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
70
ชื่อห้อง :
ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด
ที่ตั้ง :
อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
ความจุที่นั่ง :
20